prihláseniekošíkkontaktdopravné
Chovateľské potreby a krmivá pre hlodavceChovateľské potreby a krmivá pre psovChovateľské potreby a krmivá pre mačkyChovateľské potreby a krmivá pre rybičkyChovateľské potreby a krmivá pre vtákyChovateľské potreby a krmivá pre teraristiku
Hlodavce doma
Pes doma
Mačka doma
Rybičky doma
Vtáky doma
Teraristika doma

Vrátenie tovaru

1. Podľa § 1829 odst. 1 Občianskeho zákonníka má kupujúci - fyzická osoba nepodnikatel (ktorý je spotrebiteľom) právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. A to pri kúpe cez internet či iným spôsobom umožňujúci komunikáciu na diaľku podľa zákona. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do 14 dní od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho zc.amodatarivz@ofni .

2. Tovar je kupujúci povinný najneskôr v tejto rovnakej lehote (tj do 14 dní) vrátiť na svoje náklady predávajúcemu na adresu sídla spoločnosti E-VISION International s.r.o., Prostorná 814/5, 709 00 Ostrava, Česká republika. Do doby prevzatia tovaru predávajúcim nesie nebezpečenstvo škody na veci kupujúci.

3. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, avšak nie skôr, než dôjde k odovzdaniu vráteného tovaru, popr. preukázateľnému odoslaniu, ktorý je v pôvodnom stave, nepoškodený, najlepšie v pôvodnom obale, bez viditeľných známok používania, vrátený so všetkými súčasťami, návodom atď. Ak nie je dohodnuté inak, vracia sa kúpna cena bankovým prevodom na účet oznámený kupujúcim. Tovar zaslaný spotrebiteľom na dobierku nebude prevzatý. K tovaru pripojte sprievodný list spolu s uvedením čísla objednávky.

4. Ak kupujúci nesplní ďalšie povinnosti uvedené v týchto podmienkach (napr. povinnosť prekontrolovať tovar pri jeho doručení a pri poškodení spísať reklamačný protokol), nemusí byť odstúpenie uznané za platné, ak nemožno vec ďalej použiť alebo predať ako novú, popr. si predávajúci môže odpočítať hodnotu poškodenia veci alebo chýbajúceho príslušenstva veci.

5. Za odstúpenie od kúpnej zmluvy sa nepovažuje odmietnutie či nevyzdvihnutie zásielky v úložnej dobe.

Ďalšie odkazy z obchodných podmienok:

Chovateľské potreby a krmivá pre hlodavceChovateľské potreby a krmivá pre psovChovateľské potreby a krmivá pre mačkyChovateľské potreby a krmivá pre rybičkyChovateľské potreby a krmivá pre vtákyChovateľské potreby a krmivá pre teraristiku